Size: Men-SLASH-Uni-3XL, Brand: Suomy
revving up...