Size: Men-SLASH-Uni-XXL, Brand: Suomy
revving up...